อบรม weblog

วันพุธที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

ศึกษาดูงาน กรุงเทพมหานคร

วชิราวุธ (ลูกเสือ)

กิจกรรมภาพประกอบกิจกรรมลูกเสือ วันวชิราวุธ โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ วันพุธ ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552
**************
ลงนามถวายพระพร

กิจกรรมร่ามลงนามถวายพระพรค่ายคณิตศาสตร์

ภาพประกอบค่ายคณิตศาสตร์โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ

วันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

การสอบธรรมศึกษา

บรรยากาศการสอบธรรมของโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจร่วมกับวัดปราสาทสิทธิ์


วันจันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

งานลอยกระทง

บรรยากาศการทอดผ้าป่ากระทงและการประกวดกระทงของโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ วันที่ 9 พ.ย. 2552